Tvätt-instrument

BioTek: 50™ TS tvätt för mikrotiterplattor

 
Auto-strip tvätt som levereras med 8-, 12- eller 16-kanals förgrening för tvätt av 24, 96 eller 384 strips eller plattor. En robust och flexibel maskin. Lämplig för ELISA och cellbaserade applikationer.
Läs broschyen här
 
 

 

Sök i webshop

Ange katalognummer, produktnamn, leverantör, eller en kombination


 
 

ELISA-katalog

Leverantörer

Se alla leverantörer