Firmaprofil

Vår mission är: Var beredd med det som kunderna har behov för – också i morgon.
 
AH diagnostics är känd för att representera de innovativa produkterna inom marknaden. Asger Bach-Larsen grundade firman 1986. Firman har sedan expanderat med ett säljkontor i Köpenhamn, samt med självständiga dottersällskap i Norge, Sverige och Finland. Firman har dessutom säljaktiviteter i de Baltiska länderna och Ryssland. 
 
AH diagnostics fokuserar på innovativa produkter med användning inom molekylärbiologi och immunologisk forskning och diagnostik. Alla våra produktspecialister har en relevant kunskap och biologisk bakgrund för deras funktionsområde.
 
Vi sätter service och samarbete i centrum i våra relationer till kunderna. Detta sker via en fortlöpande produkt uppdatering av våra välutbildade produktspecialister och servicepersonal.
 

 

 
Vårt mål är en balanserad tillväxt, som inte bryter våra principer om kunden i fokus.
 
 

Ägarförhållanden

 

AH diagnostics as är 100 % danskt. De två holdingbolagen, som står bakom AH diagnostics as, ägs av personer med nära anknytning till verksamheten.

 

 

 

Leverantörer

Se alla leverantörer