PCR validering

Alla PCR cycler’s är termiskt olika och kan förändra sig med tiden. 
AH diagnostics erbjuder tre olika former av kvalitéts-säkring, som sker hos kunden. Kvalitéts-säkringen sker i formen av en temperaturvalidering av PCR-blocket med 48 och 96 hål med hänsyn till NIST och ITS 90.
 
Temperaturvalidering av PCR cycler:  
 
  • PCR-blockens uniformitet bestäms vid 55ºC.
  • Spridning och avvikelse från kontrollpunkt bestäms vid 94-55-72-25ºC eller 94-55-72-10ºC.
  • Värme- och kyl-element kontrolleras.
  • PCR valideringscertifikat skrivs ut – med utlåtande och förslag till åtgärder.
  • Serviceavtal med validering av hela avdelningens PCR-block en gång årligen.
Kvalitétssäkringsmodeller:
Guld        24 hål kontrolleras och över- och under-värde bestäms.
Silver      18 av 96 hål kontrolleras och över- och under-värde bestäms.
Brons      8 av 96 hål kontrolleras.
 
Förutom validering erbjuder vi både förebyggande och felavhjälpande service av PCR instrument från Stratagene och Eppendorf.

Gå vidare till

Service och support

Service

Kontakt serviceavdelningen 

Leverantörer

Se alla leverantörer