Miljöpolicy

AH diagnostics arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

 

AH Diagnostics AB är ansluten till:

  • REPA - en del av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)avser förpackningar av papper/kartong, plast och metall.
  • El-kretsen producent ansvar elektronik och batterier
    El-Kretsens insamlingssystem är konstruerat för att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering. Kretsloppet är centralt så jordens resurser är begränsade. Vi drar vårt strå till stacken – hur gör ni?

AH diagnostics AB använder uteslutande bärbara datorer som är mindre strömkrävande än stationär.

 

På kontoret har AH diagnostics AB avtal med Office Management om uppdatering utav printers och faxar till det senaste energisparande teknologi.

 

AH diagnostics skall använda energibesparande lampor utav senaste modell när detta är möjligt.

 

AH diagnostics arbetar hela tiden aktivt till att uppdatera och se över vår miljöpolicy.

 

Sortering och återvinning av förpackningsmaterial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantörer

Se alla leverantörer