Beskrivning av servicetyper

Vi erbjuder 3 olika nivåer av kalibreringar, härmed täcker vi de olika behov, som finns med hänsyn till krav på dokumentation och kalibrering.
 
Vi erbjuder också allmän service med möjlighet för att teckna
serviceavtal. Fördelen med den allmänna serviceavtalet är automatiskt inkluderat våra kalibreringavtal.
  

Allmän service består av:

Underhåll • Reparation • Kalibrering • Testcertifikat.
Servicen avslutas med kontrollvägning.
Allmän service utförs på vår egen serviceverkstad till gällande timpris, som beräknas för varje båbörjad ¼ timma plus eventuellt förbrukade reservdelar.  
Med ingånget serviceavtal erhålls 5% rabatt på timpris och Eppendorf reservdelar.
  

Typ 1 kalibrering består av:

Årlig allmän service med kontrollvägning (Internt eller Externt):
Visuell kontroll • Isärplockning • Rengöring • Smörjning • Trycktest
• Kalibrering utförs vid 10% av maximal volym.
• Kontrollvägning består av:
    • Pipetter: 4 mätningar 10 % max. vol. • 4 mätningar 50 % max. vol. • 4 mätningar max. vol.
    • Dispenserare: Mekaniska 10 mätningar vid 200 μl • Elektroniska 10 mätningar vid 200 μl
• Kontrollvägningsschema medföljer.
 

Typ 2 kalibrering består av:

Årlig utvidgad service med utgångskontroll (Internt eller Externt):
Visuell kontroll • Isärplockning • Rengöring • Smörjning • Trycktest
• Kalibrering utförs vid 10% av maximal volym.
• Utgångskontroll består av:
    • Pipetter: 10 mätningar 10 % max. vol. · 10 mätningar 50 % max. vol. · 10 mätningar max. vol.
    • Dispenser: Mekaniska 50 mätningar vid 200 μl · Elektroniska 10 mätningar vid 200 μl
• ISO 8655 utgångscertifikat medföljer.
                        

Typ 3 kalibrering består av:

Årlig utvidgad service med in/utgångskontroll (Internt eller Externt):
Visuell kontroll • Trycktest
• Ingångskontroll bestående av:
    • Pipetter: 10 mätningar 10 % max. vol. · 10 mätningar 50 % max. vol. · 10 mätningar max. vol.
    • Dispenser: Mekaniska 50 mätningar vid 200 μl · Elektroniska 10 mätningar vid 200 μl
• Isärplockning ~ Rengörning ~ Smörjning ~ Trycktest
• Kalibrering vid 10 % av max. vol.
• Utgångskontroll bestående av:
    • Pipetter: 10 mätningar 10 % max. vol. · 10 mätningar 50 % max. vol. · 10 mätningar max. vol.
    • Dispenser: Mekaniska 50 mätningar vid 200 μl · Elektroniska 10 mätningar vid 200 μl
• ISO 8655 ingångscertifikat och utgångscertifikat medföljer.
 
Tillbaka til startsidan

 

Gå vidare till

Service och support

Service

Pipett-kalibrering

Kontakt serviceavdelningen

 

 

Gå till startsidan

 

Leverantörer

Se alla leverantörer