Fotometer

BioTek: 800™ TS Absorbans fotometer för mikrotiterplattor

  

Absorbans fotometer förplattor med 6-384 brunnar. Färgdisplayen ger intuituv programmering, och programvaran innehåller “quick read” av data. Kan kopplas till Gen5™ Microplate Reader & Imager Software och Gen5™ Secure (21 CFR Part 11 Compliance). För ELISA och mätning av enzymaktivitet.

Läs broschyren här.

 
 

 

BioTek: Elx808™ Absorbans fotometer för mikrotiterplattor

  
Elx808™ standarden för fotometrar för mikrotiterplattor. Det kan användas till alla kolorimetriska tester i mätområdet 340-900 nm. Den unika temperaturkontrollen gör instrumentet speciellt lämpligt  till tester som är  temperaturkänsliga. Kan kopplas till Gen5™ Microplate Reader & Imager Software och Gen5™ Secure (21 CFR Part 11 Compliance). Passar väl till ELISA endotoxin analyser, enzymatisk mätning av aktivitet, bakterietillväxt studier och kinetik tester.
Läs broschyren här
 
 

 

Microplate detection

BioTek Synergy™ multimode microplate readers

 

Synergy™ microplate readers consist of a wide range of different multimode readers. Readers use filters, monochromators or both (Hybrid readers) for the selection of the measurement wavelengths. Instruments range from basic absorbance/fluorescence/luminescence readers to hybrid multimode reader Synergy™ Neo which covers all leading detection technologies including Fluorescence intensity, Absorbance, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, Fluorescence Polarisation and AlphaScreen®. Instruments can be equipped with selection of additional options like on-board dispensers or microplate stackers.
 

 

  

  

BioTek spectrophotometers

 

We offer a wide range of BioTek spectrophotometers which fit for different needs of every laboratory. Instruments include basic filter based ELx800™ absorbance reader for standard ELISA assays which offers affordable pricing with reliable and robust design and Epoch™, a monochromator based highly flexible and high performance spectrophotometer. Epoch™ can be used for wide variety of applications including ELISA, enzyme kinetics, nucleic acid and protein quantification, micro-volume assays with Take3™ plate and cell proliferation. By combining Epoch™ and Take3™ plate you can do simple nucleic acid and protein purity measurements from 2 µl sample volumes, up to 16 samples in one run!
 

 

 

 

 

Sök i webshop

Ange katalognummer, produktnamn, leverantör, eller en kombination


 
 

ELISA-katalog

Leverantörer

Se alla leverantörer