Förbehandlingsmodul

Med Lab Visions Pre-Treatment Module 
(PT-modul) får du avparaffinisering och demaskering i 1 steg.
 
PT-modulen är en separat förbehandlingsenhet för Autostainer från LabVision. Förbehandlings-
enheten kan ersätta mikrovågsugnen. Därigenom uppnås en standardiserad och mer skonsam förbehandling av snitten. 
 
PT-modulen använder samma hållare som Autostainer och efter avslutad förbehandling flyttas alla hållare direkt över till Autostainer där själva immunfärgningen sker.
 
PT-modulen är användarvänlig och flexibel i programmering. Den kan programmeras till att starta på vilken tidspunkt som helst på dygnet, så den anpassas till planerad körning på Autostainer.
 
Buffertar till PT-modulen är non-toxiska.
 

Sök i webshop

Ange katalognummer, produktnamn, leverantör, eller en kombination


 
 

Länk till leverantör

Lab Vision PT Module

Leverantörer

Se alla leverantörer