Underhållsservice på laboratoriecentrifuger

AH diagnostics erbjuder att utföra underhållsservice på Eppendorf laboratoriecentrifuger.
 
Servicen utförs på plats årligen vid ett tillfälle av certifierad laboratorietekniker.
 
Förebyggande underhållsservice omfattar genomgång/kontroll av följande:
 • Eventuella anmärkningar
 • Lock-undersökning, upphängning och packningar
 • Undersökning av rotor och hållare avseende rost och slitage
 • Lock säkerhetsinspektion - låsfunktion
 • Balans skruv
 • Spindel
 • Vibrationsdämpare
 • Elförsörjning, nät- och jordförbindelse
 • Märkning
 • Motor och broms
 • Hastighet
 • Kylsystem
 • Rengöring av värmeväxlare
 • Provkörning
Datum för service bestäms i samverkan med kunden, så det blir så litet ingrepp som möjligt på laboratoriets dagliga rutiner. Servicerapport skrivs för varje enskild centrifug.  

Gå vidare till

Service och support

Service

Kontakt serviceavdelningen 

 

Tilbaka til startsidan

Leverantörer

Se alla leverantörer