Life Science

I denna sektion finner du länkar till de många teknologier, som vi har kompetens inom. Observera att både molekylärbiologiska och immunologiska produkter och teknologier finns listade här. Alla reagenser och instrument är användbara på det forskningsbaserade laboratoriet.

 

Söker du efter produkter och/eller teknologier som inte är listade, är det viktigt att poängtera, att vi kanske ändå kan leverera dem, men har valt att inte ha med dem på vår hemsida. Ring till oss och hör efter.

 

Sök i webshop

Ange katalognummer, produktnamn, leverantör, eller en kombination


 
 

Leverantörer

Se alla leverantörer