SampleFreezer

SampleFreezern är en temperaturkontrollerad och kompakt ”frys”, som standardiserar nedfrysningsproceduren och säkrar hög kvalitet och reproducerbarhet.

 

Med 3M's Novec 7100 eller isopentan som nedfrysningsmedium, är SampleFreezern ett ekonomiskt, mycket pålitligt och ultrasnabbt nedfrysningssystem. Systemet består av två kammare, en förvaringskammare/hylla som håller -40°C och en nedfrysningskammare, som är reglerbar mellan -40°C och -80°C.

 

Väl anpassad till applikationer på t.ex. biobanker, med optimal morfologi och infärgningskvalitet på fryssnitt. Minimalt underhållsbehov. Monterad på hjul, så att den enkelt kan flyttas vid behov.

 

Download broschyren

Sök i webshop

Ange katalognummer, produktnamn, leverantör, eller en kombination


 
 

Leverantörer

Se alla leverantörer